Petersen Stainless Rigging Limited, Cowen Road, Blaydon-on-Tyne, Tyne & Wear, NE21 5TW, UK
Email: lifting@petersen-stainless.co.uk   Tel: +44 (0)191 4140156   Fax: +44 (0)191 4990041

Certificatie, inspectie en testen

Kwaliteits Certificatie

Petersen Stainless Rigging Ltd is een ISO9001:2008 en AS9100 rev C gecertificeerd producent

 

Testen Petersen Lifting Sluitingen en Blokken

AAl onze hijs  sluitingen en blokken worden geïnspecteerd voordat ze worden getest en opnieuw geïnspecteerd voordat ze worden verzonden. Een grondige inspectie vind plaats, om te garanderen dat:

• De beugel van de sluiting en pen beide compatibel zijn.
• Het blok goed gemonteerd  is, naar onze tevredenheid.
• Alle markeringen duidelijk leesbaar zijn.
• De pen  het juiste type is voor de beugel.
• De schroefdraad van de pen en de beugel in goede orde zijn en naar behoren functioneren .
• Alle onderdelen moeten onbeschadigd zijn en vrij zijn van deuken, scheuren, vervorming enz.
• Alle last gecertificeerde  sluitingen / blokken  geleverd worden met een WLL en proefbelasting testcertificaat volgens EN10204 3.1b. Elke sluiting / blok is individueel getest tot de proefbelasting (2 x WLL).

 

Elke sluiting / blok wordt mechanisch gegraveerd met de volgende gegevens

• Working Load Limit (WLL).            
• Batchnummer dat specifiek is voor de test voor die partij wordt uitgevoerd.

• Het soort roestvast staal waar het product uit vervaardigd is.
• CE-markering.

 

De Lifting Operations en Lifting Regulations (LOLER) 1998 geven aan dat de volgende bepalingen van toepassing is op alle schakels / blokken gebruikt in een hef-toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat:

• De uitrusting veilig is en geschikt voor het beoogde gebruik.
• De uitrusting geleverd wordt met een leaftlet met informatie  over veilig gebruik.
• Het personeel dat gebruik maakt van de uitrusting  voldoende worden opgeleid
• De uitrusting onderhouden wordt en in  veilige toestand is.
• Documenten  van conformiteit, tests en onderzoek, enz.  bijgehouden worden.

 

 

Material Certificate SampleSample Declaration Certificate Sample EC LeafletSample Test Certificate 

 

Instructies voor gebruik

Sluiting / Blok moet gecontroleerd worden voor gebruik om ervoor te zorgen dat:

• alle markeringen leesbaar zijn.
• de schroefdraad van de beugel pen en de beugel onbeschadigd zijn.
• er nooit een veiligheids-type gebruikt word zonder gebruik te maken van de splitpen.
• de uitrusting niet vervormd of versleten is .
• de uitrusting vrij is van inkepingen, deuken, scheuren en corrosie.
• sluitingen  niet met warmte behandeld zijn, omdat dit de maximum werklast kan beïnvloeden.
• er geen  wijzigen of  reparaties zijn uitgevoerd of de vorm van een beugel of blokken veranderd, omdat dit de maximale werkbelasting kan beïnvloeden.

 

 

 

Inspectie van de Petersen Lifting Sluitingen en Blokken

Voordat de uitrusting voor het eerst in gebruik genomen wordt, moet worden onderzocht op tekenen van schade.
Indien bekend is of wordt vermoedt dat de uitrusting is onderworpen aan een hoge belasting of het toont tekenen van scheuren, barsten of vervorming, dan moet het worden vernietigd.
Het is vereist dat de uitrusting regelmatig wordt gecontroleerd en dat de inspectie moet plaatsvinden in overeenstemming met de veiligheidsnormen die in het land van gebruik gelden. Dit is nodig omdat de produkten negatief worden beïnvloed door slijtage, misbruik, overbelasting etc. met als gevolg vervorming en verandering van de materiaalstructuur. Inspectie moet plaatsvinden ten minste om de 6 maanden en vaker wanneer de uitrusting wordt gebruikt in zware bedrijfsomstandigheden.

lifting@petersen-stainless.co.uk

 

 

 
Petersen Stainless Rigging Limited, Cowen Road, Blaydon-on-Tyne, Tyne & Wear, NE21 5TW, UK
Tel: +44 (0)191 4140156   Fax: +44 (0)191 4990041